Η Eταιρία

Μ.& Θ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ασχολείται αποκλειστικά με την παραγωγή ,
την τυποποίηση και το εμπόριο εξαιρετικού παρθένου

ελαιολάδου. Από το 1904 παράγουμε «σπιτικό» εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο υψηλής ποιότητας.
Φροντίζουμε για την παραμικρή λεπτομέρεια ώστε να απολαύσετε με προϊόν ανώτερης ποιότητας και γεύσης.